Sukladno važećim propisima i specifičnih zahtjeva projektanta i  investitora naša tvrtka će obaviti montažu i puštanje u pogon  do potpune funkcionalnosti diesel agregatno postrojenje. Poslovi montaže diesel agregatnog postrojenja se sastoje od više međusobno povezanih cjelina koje su nužne za pravilan i siguran rad postrojenja.

Faze montaže postrojenja tipično uključuju :

  • Građevinski dio pripreme
  • Centriranje, niveliranje i temeljenje postrojenja
  • Radovi na elektroinstalacijama u smislu povezivanja energetskih, signalnih i upravljačkih instalacija
  • Izvođenje sistema hlađenja, ventilacije i prigušenja buke
  • Izrada ispušnog cjevovoda

 

Također, nakon kraja radnog vijeka, agregatna postrojenja je potrebno i demontirati. Izazovi pri kojima se susrećemo su skučeni i često nedostupni prostori, krovovi zgrada, podrumske prostorije.

Naša tvrtka će se pobrinuti i da se taj posao kvalitetno obavi

Montaža agregata